Colofon

Samenstelling website: Herman Kamp.
Alle teksten en grafische elementen zijn vervaardigd door Herman Kamp.
Webhosting: WebReus B.V.

Fotoverantwoording:

Directiefoto's Homepage en pagina Biografie: Gerrie Arends.
Foto Homepage achter de vleugel: Piet Hein Ankersmid / Colombinehuis.
Foto's pagina Begeleiden: Th. Iding.
Foto's pagina Koordirigent: Daniel Kamp, Gerrie Arends.
Frontfoto Mariakerk Vollenhove op betreffende subpagina: Daniel Kamp.
Foto nieuwe speeltafel van het orgel in de Mariakerk op de betreffende subpagina: Ellen Verkerk-van der Haar.
Foto's subpagina Koorbeschrijving zijn door de betreffende koren beschikbaar gesteld en met hun toestemming op de website geplaatst.
     Maker foto Hattems Mannenkoor: Christiaan Reinhardt.
     Maker foto Christelijk Mannen Ensemble Salem: Evert Jan Kip.
     Maker foto Flevo's Mannenkoor: Onbekend.
     Maker foto Interkerkelijk Kerkkoor Dronten: Onbekend
Alle andere foto's zijn gemaakt door Herman Kamp.