Disclaimer

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De volledige inhoud van deze website is eigendom van Herman Kamp. Het is derhalve niet toegestaan om teksten, grafische bestanddelen, illustraties en/of fotomateriaal uit deze website te vermenigvuldigen of in de openbaarheid te brengen (ook niet via internet) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herman Kamp. Ook is het niet toegestaan om reclamemateriaal voor Herman Kamp samen te stellen uit informatie in deze website, zonder daar vooraf schriftelijke toestemming voor te hebben ontvangen.

Herman Kamp spant zich zoveel mogelijk in om de informatie op deze site correct en up-to-date te houden. Herman Kamp stelt zich echter niet aansprakelijk voor schade, die mogelijkerwijs voortkomt uit onjuiste of achterhaalde informatie. Ook is Herman Kamp niet verantwoordelijk voor activiteiten die ondernomen worden op basis van informatie op deze website, voorzover Herman Kamp daar niet zelf bij is betrokken. Indien u bij het bezoeken van deze site onjuiste en/of achterhaalde informatie aantreft, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Herman Kamp.

Herman Kamp treft de noodzakelijke maatregelen om de site vrij van schadelijke software te houden, zoals bijvoorbeeld virussen. Wanneer de bezoeker toch via deze site schade ondervindt die veroorzaakt is door software, stelt Herman Kamp zich daarvoor in geen geval aansprakelijk.

Alle foto's op de website zijn gemaakt door Herman Kamp, of zijn met toestemming van de eigenaars van de foto's geplaatst. Een fotoverantwoording vindt u in het colofon.

Op deze website vindt u links naar andere websites. Herman Kamp is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor inhoud van de sites die via deze links worden gevonden. Evenmin stelt Herman Kamp zich aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door schadelijke software, zoals bijvoorbeeld virussen, die via deze sites opgedaan zouden kunnen worden.

In iedere situatie waarin deze disclaimer niet voorziet, is het Nederlands recht van toepassing.