Sitemap   Colofon   Disclaimer

Kerkmusicus

Al vanaf 1983 is Herman actief als kerkorganist. Begonnen op 14-jarige leeftijd in de Ned. Hervormde Kerk te Kamperveen, was hij in zijn studententijd organist aan de Jeruzalemkerk te Utrecht en de Ned. Geref. Kerk te Bilthoven. Van 1994 tot 1997 was hij vaste organist in de Vrij Evangelische Gemeente te Kampen, en van 1995 tot 2003 in de Evangelisch Lutherse Kerk, eveneens te Kampen, waar hij het fraaie historische Naber-orgel uit 1843 bespeelde. Ook speelde hij tot en met 2003 regelmatig in de Nederlands Gereformeerde Kerk van zijn geboorteplaats Marknesse.

Vanaf 1995 is hij organist in zijn "thuisbasis", de Nederlands Gereformeerde Nieuwe Kerk te Kampen en sinds 2010 eveneens in de Gereformeerde Westerkerk in zijn woonplaats. Het musiceren in de erediensten van de Nieuwe Kerk beperkt zich niet tot het orgelspel alleen, ook als pianist en (bij jongerendiensten) bandleider zet hij zich in om de zang te ondersteunen. Naast het musiceren tijdens de zondagse erediensten speelt hij tijdens rouw- en trouwdiensten. Ook wordt hij wel gevraagd om in andere kerken waar te nemen.

Tarieven (pdf)

Ben je geinteresserd in de orgels die Herman bespeelt? Klik dan op de betreffende foto's.


Nieuwe Kerk Kampen

Westerkerk Kampen