Op deze subpagina vind je een beschrijving van de koren die Herman dirigeert, nl. het Hattems Mannenkoor, het Christelijk Mannen Ensemble Salem, het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten en het Christelijk Gereformeerd kerkkoor 'Zingend Getuigen'.Hattems Mannenkoor

In het sociale leven van Hattem neemt het Hattems Mannenkoor een eigen plaats in. Het koor is opgericht in 1924 en bestaat uit ruim 30 leden. Ieder jaar heeft het koor een aantal vaste optredens, zo wordt eind mei een openluchtconcert gegeven in de fraaie historische binnenstad van Hattem, werkt het koor in augustus mee aan een tentdienst op camping De Leemcule, en geeft het een optreden in de Grote Kerk van Hattem tijdens Monumentendag in september. Ook ieder jaar wordt samen met harmonievereniging "Ons Genoegen" een kerstconcert gegeven in de Grote Kerk op de laatste zaterdag voor Kerst. Daarnaast wordt er eenmaal per anderhalf jaar een groot concert gegeven waaraan solisten en/of instrumentale ensembles hun medewerking verlenen.

Christelijk Mannen Ensemble Salem

Op korengebied kent Kampen veel verschillende koren; mannenkoren, kerkkoren, gospelkoren en nog vele meer. In 2013 viel er iets nieuws toe te voegen, een mannenensemble. Enkele mannen die al jaren muzikaal actief zijn bij enkele grote koren in de regio kregen de behoefte om dit ook in een kleinere samenstelling te doen. Dit resulteerde in Christelijk Mannen Ensemble Salem. In Salem (de oude naam van Jeruzalem) herkennen we het Hebreeuwse woord Shalom; vrede. Salem zingt van deze vrede uit passie en bovenal tot eer van de Koning. Het repertoire bestaat uit psalmen, gezangen, hymnen en christelijke liederen. Veel aansprekende muziek, uitbundig en ingetogen afgewisseld. De nadruk ligt hierbij op het Nederlandse lied. De kleine samenstelling - maximaal 16 mannen - en de stoere sound zijn uniek in de omgeving. Eerdere dirigenten waren Marcel van de Ketterij en Marco Hoorn.

Interkerkelijk Kerkkoor Dronten

Het IKK is in september 1966 opgericht in Dronten. het koor heeft een kleine 100 leden uit allerlei verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. Doelstelling is het door koorzang en muziek verrijken van de erediensten in Dronten en wijde omgeving. Op projectbasis worden jaarlijks een aantal concerten gegeven. Afwisselend is dat een Kerstconcert, een Passieconcert, een najaarsconcert of een voorjaarsconcert enz. Een vast optreden is de Zomeravondzang met publiek, op de laatste repetitieavond voor de zomerstop. Het koor heeft meegewerkt aan optredens voor radio en TV in programma's van de NCRV en de EO, daarnaast zijn er DVD's en CD's gemaakt. In het verleden heeft het koor een paar reizen gemaakt naar Duitsland en samen met het Hervormd Kerkkoor Kampen naar Amerika, Polen, Tsjechie en Hongarije. Harry Hamer is al vanaf 1980 de vaste dirigent, Herman heeft hem opgevolgd per 1 januari 2018. Op orgel en/of piano wordt het koor begeleid door Gerwin van der Plaats.

Christelijk Gereformeerd kerkkoor 'Zingend Getuigen'

In de jaren '50 van de twintigste eeuw richtte de toenmalige predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Kampen ds. van Zwoll een evangelisatiekoor op dat evangelisatieactiviteiten vergezelde. In de eerste 5 jaar van het bestaan stonden verschillende dirigenten voor het koor. In 1960, zo'n 5 jaar na de oprichting, werd Bert Kunnen de dirigent van het koor, wat hij lange tijd is gebleven. Onder opvolgers van ds. van Zwoll werden evangelisatie-activiteiten anders ingevuld, waardoor het koor een andere rol kreeg toebedeeld. Optredens in kerkdiensten en verzorgingshuizen behoorden vanaf toen (en behoren nog steeds) tot de kerntaken van het koor. In 1975 werd Wim Vredeveld vaste begeleider van het koor, later werd dat Harry Hamer. Ook veranderde de naam van het koor, in plaats van 'Het Evangelisatiekoor' ging het koor met de naam 'Zingend Getuigen' verder, een naam die beter bij de activiteiten van het koor past. Na Bert Kunnen, die tot 1995 het dirigeerstokje in handen had, is het koor gedirigeerd door Evert van der Kamp en later door Pieter de Jong. Vanaf 2008 is de leiding in handen geweest van Gerwin van der Plaats, die per 1 januari 2019 het stokje heeft overgedragen aan Herman. Het koor heeft ongeveer 65 leden en zingt in verzorgingshuizen, verleent medewerking aan kerkdiensten en geeft doorgaans tweemaal per jaar een concert.