Op deze subpagina vind je een beschrijving van de koren die Herman dirigeert, nl. het Hattems Mannenkoor, het Christelijk Gereformeerd kerkkoor 'Zingend Getuigen'en het koor Once More uit Creil.Hattems Mannenkoor

In het sociale leven van Hattem neemt het Hattems Mannenkoor een eigen plaats in. Het koor is opgericht in 1924 en bestaat uit ongeveer 20 leden. Ieder jaar heeft het koor een aantal vaste optredens, zo wordt eind mei een openluchtconcert gegeven in de fraaie historische binnenstad van Hattem, werkt het koor in augustus mee aan een tentdienst op camping De Leemcule, en geeft het een optreden in de Grote Kerk van Hattem tijdens Monumentendag in september. Ook ieder jaar wordt samen met harmonievereniging "Ons Genoegen" een kerstconcert gegeven in de Grote Kerk op de laatste zaterdag voor Kerst. Daarnaast wordt er eenmaal per anderhalf jaar een groot concert gegeven waaraan solisten en/of instrumentale ensembles hun medewerking verlenen.

Christelijk Gereformeerd kerkkoor 'Zingend Getuigen'

In de jaren '50 van de twintigste eeuw richtte de toenmalige predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Kampen ds. van Zwoll een evangelisatiekoor op dat evangelisatieactiviteiten vergezelde. In de eerste 5 jaar van het bestaan stonden verschillende dirigenten voor het koor. In 1960, zo'n 5 jaar na de oprichting, werd Bert Kunnen de dirigent van het koor, wat hij lange tijd is gebleven. Onder opvolgers van ds. van Zwoll werden evangelisatie-activiteiten anders ingevuld, waardoor het koor een andere rol kreeg toebedeeld. Optredens in kerkdiensten en verzorgingshuizen behoorden vanaf toen (en behoren nog steeds) tot de kerntaken van het koor. In 1975 werd Wim Vredeveld vaste begeleider van het koor, later werd dat Harry Hamer. Ook veranderde de naam van het koor, in plaats van 'Het Evangelisatiekoor' ging het koor met de naam 'Zingend Getuigen' verder, een naam die beter bij de activiteiten van het koor past. Na Bert Kunnen, die tot 1995 het dirigeerstokje in handen had, is het koor gedirigeerd door Evert van der Kamp en later door Pieter de Jong. Vanaf 2008 is de leiding in handen geweest van Gerwin van der Plaats, die per 1 januari 2019 het stokje heeft overgedragen aan Herman. Het koor heeft ongeveer 50 leden en zingt in verzorgingshuizen, verleent medewerking aan kerkdiensten en geeft doorgaans tweemaal per jaar een concert.

momenteel geen foto beschikbaar

Once more

Koor Once More is een gezellig gemengd koor afkomstig uit Creil en omgeving, en is opgericht in 1999. In de afgelopen jaren is er een hechte groep ontstaan waarin de gezamenlijke passie om te zingen enthousiast wordt uitgedragen. Gezelligheid en plezier is belangrijk, daarnaast wordt serieus gewerkt en heeft het koor de behoefte om zichzelf af en toe uit te dagen
Momenteel heeft Once More 33 leden: 6 bassen, 5 tenoren, 11 alten en 12 sopranen.
Het koor is van alle markten thuis, er wordt zowel geestelijk als werelds repertoire gezongen. Ook wordt er regelmatig medewerking verleend aan evenementen zoals zingen bij dorpsaangelegenheden, kerkvieringen, bij rouw & trouw. Het koor werkt mee aan gezellige of goede doelen evenementen, in de polder maar ook daar buiten.
1 x per 2 jaar organiseren we een wat groter project bv een Kerstconcert of een concert mmv van diverse muzikanten, orkest of muziekkorps. Het repertoire wordt met zorg uitgezocht door een liedcommissie in samenspraak met de dirigent. Op de eerste repetitie van de maand speelt onze pianiste mee en hebben we een gezellige nazit.