Muziektheorieles

Van jongs af aan heeft Herman een brede interesse in de theorie achter de muziek. Ook tijdens zijn studie aan het conservatorium gaf hij bijlessen in muziektheorie aan medestudenten die dat nodig hadden.

Herman geeft les in de volgende theoretische vakken:
-Algemene muziekleer (hierin worden de algemene muziektheoretische begrippen en principes behandeld)
-Solfege (hierin wordt het muzikale gehoor getraind, het gaat om herkennen van muzikale elementen, opschrijven van een muziekfragment dat daarvoor beluisterd wordt, van blad zingen)
-Harmonieleer en contrapunt (hoe schrijf je een vierstemmige (koor)zetting bij een gegeven melodie of hoe schrijf je een tegenstem)
-Analyse (vormleer waarin muzikale vormen en stijlen behandeld worden en muziekstukken worden ontleed om ze beter te leren begrijpen)

Ook kan Herman het theoretische onderwijs verzorgen wat nodig is om toelatingsexamen te doen voor het conservatorium.

Voor meer informatie, neem contact op.