Sitemap   Colofon   Disclaimer

Orgeladviseur

Sinds een aantal jaren is Herman actief als orgeladviseur. Als orgeldeskundige ondersteunt hij de eigenaar van een orgel op technisch en artistiek gebied bij restauratie of nieuwbouw van een orgel. Ook kan hij met de eigenaar van een orgel meedenken over het onderhoud. Het gaat hierbij om pijporgels; elektronische instrumenten vallen buiten het vakgebied van Herman. Wil je meer informatie over wat orgeladvies inhoudt, lees dan verder onder de foto's.



De adviseur werkt in opdracht van de eigenaar, die bij een nieuwbouw- of restauratieproject als opdrachtgever optreedt. Bij nieuwbouw of restauratie van een orgel zijn verschillende partijen betrokken, de adviseur heeft de taak om de communicatie tussen deze partijen op gang te brengen en te onderhouden. Zijn rol in deze is volstrekt onafhankelijk. Doelstelling voor Herman is om tot een goed en verantwoord eindresultaat te komen waar alle partijen tevreden mee zijn.

In grote lijnen zijn er twee fasen in een adviestraject te onderscheiden, te weten de voorbereidende fase en de uitvoerende fase. In de voorbereidende fase inventariseert de adviseur de wensen van de opdrachtgever en organisten en onderzoekt de eigenschappen van de ruimte waarin het orgel geplaatst gaat worden. Als een bestaand orgel moet worden gerestaureerd, wordt het instrument zeer nauwkeurig onderzocht. Indien nodig, wordt historisch onderzoek verricht. De onderzoeksresultaten worden in een rapport vastgelegd, waarin tevens een bestek is opgenomen waarop orgelbouwers een offerte kunnen uitbrengen. Tezamen met de opdrachtgever (de eigenaar van het instrument) worden de offertes bestudeerd, waarna aan een orgelmaker opdracht tot bouw of restauratie wordt gegeven.

Tijdens de uitvoerende fase volgt de adviseur de voortgang van de werkzaamheden en stuurt zo nodig bij. De adviseur fiatteert de facturen van de orgelmaker, na keuring van het tot dan toe geleverde werk, en onderhoudt de contacten tussen de bij de restauratie betrokken partijen. Ook verricht de adviseur de eindkeuring en verzorgt hij de inspeling van het instrument bij (her)ingebruikname.

Herman werkt bij het adviseren niet op provisiebasis, maar brengt de daadwerkelijk gemaakte werkuren in rekening bij de opdrachtgever.

Wil je meer weten over drie interessante adviesprojecten waar Herman bij betrokken is (geweest), klik dan de betreffende foto's aan.


Hervormde Dorpskerk Nunspeet

Sint Annakapel Kampen

Mariakerk Vollenhove