Pianoles

Als gediplomeerd pianodocent heeft Herman veel ervaring opgedaan met lesgeven. Hij geeft op allerlei niveaus les, van beginnende tot vergevorderde leerlingen in alle leeftijden. De lessen worden thuis gegeven. Ook beheerst hij allerlei speelstijlen. Als basis geldt de klassieke pianostijl. Om ook in andere stijlen een behoorlijk niveau te kunnen bereiken is het nodig een klassieke speeltechniek te ontwikkelen.

In zijn lespraktijk gaat Herman niet uit van een vaste methode, er zijn verschillende mogelijkheden om een lesroute uit te zetten. Naast vaste methodes worden andere stukken aangeboden, zodat je een brede kijk op pianomuziek krijgt, en de leerstof uit de lesboeken wordt verbreed en verdiept. Als je dat wilt, worden ook stukken voor vierhandig pianospel in de les behandeld.

Als je klassiek piano wilt gaan studeren aan een conservatorium, kan Herman je daarvoor de volledige vooropleiding geven. Dus niet alleen pianoles, maar ook muziektheorie.

Je kunt piano als solo-instrument leren bespelen. Daarnaast kan Herman je ook leren om andere instrumenten op de piano te begeleiden, of te spelen in bandjes en combo's.

Wanneer je akkoorden wilt leren spelen, dan zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kun je vanuit het klassieke harmoniesysteem leren akkoorden te spelen, zodat je zelf in staat bent bij een melodie een begeleiding te maken. Maar ook kun je leren om begeleidingen te maken op basis van akkoordsymbolen. Van daar uit kan verder gewerkt worden aan begeleidingspatronen, zodat je in staat bent een rol in een combo te vervullen of variatie in de begeleiding van een lied te maken.

Twee keer per jaar organiseert Herman een voorspeelavond, meestal samen met een andere muziekleraar. Alle leerlingen mogen daaraan meedoen, maar het is niet verplicht.

Voor meer informatie, neem contact op.